Fototrof

Fototrof (gr. photos - lys; trophe - næring) - Organismer som bruker lys som energikilde og utfører fotosyntese. Planter og fotosyntetiske bakterier er fototrofe.

Fotolitotrofe (gr. lithos - stein) bruker uorganiske molekyler som elektronkilde, for eksempel vann i oksygenproduserende fotosyntese hos planter og blågrønnbakterier, og hydrogensulfid eller svovel hos andre fotosyntetiske bakterier. 

Fotoautotrofe bruker CO2 til å lage organiske molekyler.

De fotoheterotofe bruker lys som energikilde, men bruker organiske molekyler som karbondkilde. .

Eksempler på fototrofe bakterier purpurbakterier (Chromatiaceae), grønne bakterier (Chlorobiaceae, Chloroflexi) og blågrønnbakterier (cyanobakterier).

 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:20 - Sist endret 30. nov. 2021 10:44