Frugivor

Frugivor (l. frux - frukt; vorare - fortære) - Dyr som lever av saftig frukt. Fruktspisende.

Publisert 4. feb. 2011 10:21