Fykocyanin

Fykocyanin (gr. phycos - tang; kyanos - lasurstein, blåfarget) - Blåfarget lyshøstende fotosyntesepigment bundet til protein (fykobiliprotein) hos blågrønnbakterier og rødalger.

Fykocyanin er en vannløselig lineær tetrapyrrol som absorberer rødt og oransje lys, blir derfor blåfarget, og virker som kromofor gruppe i fykobiliproteiner. Hos blågrønnbakterier er fykocyanin organisert i fykobilisomer. Fytokrom er et annet eksempel på et protein med en kromofor gruppe formet som en åpen tetrapyrrol.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:21 - Sist endret 6. mai 2020 09:06