Geneologi

Geneologi (gr. genos - avkom; logos - tale, læren om) - Læren om utvikling av individ og rase. Læren om avstamning.

Publisert 4. feb. 2011 10:22 - Sist endret 4. feb. 2011 10:22