Ginkgofytter

En slekt med en art: Ginkgo biloba - tempeltre. Dioik (særbu) art med egne hann- og hunntrær med grå bark. Greinet tre med kortskudd og langskudd. Vifteformete blad i klynge.

Divisjon Ginkgophyta - Ginkgoer, ginkgofytter

(jap. ginkyo - sølvaprikos; gr. phyton - plante)

En slekt med en art: Ginkgo biloba - tempeltre. Dioik (særbu) art med egne hann- og hunntrær med grå bark. Greinet tre med kortskudd og langskudd. Vifteformete blad i klynge. Vifteformet forgreining av ledningsstrengene i bladet og hver streng deler seg i to (dikotom forgreining, gaffelgreining uten tverrforbindelser (anastomoser)).

Blad Ginkgo biloba

Blad Ginkgo biloba. Løvfellende stort tre med sterkt gule høstfarger på bladene.  

På kortskudd sammen med blader sitter to og to frøemner som ligger åpent, omgitt av ett integument. På kortskudd sammen med blader sitter også rakleformete mikrostrobili med mikrosporangier (pollenbærere) som lager haploide mikrosporer. De hannlige sporangiene sitter i par på en stilk lang en sentral akse på hannkonglen. Hvert pollenblad med to pollensekker, mikrosporangiene spekker longitudinelt langs lengdespalter og frigir pollen.  Den hunnlige gametofytten skiller ut en væske fra mikropylen som fanger pollen og pollenkornet dras gjennom en mikropyle inn i et vannfylt arkegoniekammer. Det vokser ut en greinet pollenslange og to spermceller. En spermcelle (spermatozoid)med mange flageller slipper fri etter ca. 5 måneder og befrukter egget. Embryo utvikler seg etter at det illeluktende frøet (smørsyre m.fl.) er kastet av treet. Frøet er ikke lukket inne i en frukt som hos blomsterplantene, men integumentet utvikler seg til et saftig dekke omkring frøet og som inneholder smørsyre. Medisinsk effekt av ginkgolider.

Ginkgoaceae (Ginkgo-, tempeltrefamilien)

(eng. Maiden hair tree family)

En nålevende art. Ginkgo biloba - ginkgotre (Inneholder ginkgolid (et bisyklisk diterpenoid med tre lactongrupper), bilobalid (et sesquiterpen) og ginkgetin (et bisflavonoid). Blad med dikotomt forgreinete nerver. Kortskudd med skruestilte blad. Bladene får vakre skinnende gule høstfarger. Dioik. Mikrosporofyll samlet i konglelignende struktur sammen med blad fra kortskudd. Ubeskyttet frøanlegg i par på stilker. Ytre saftig lag på frøet med illeluktende smørsyre (butyrat).  Ginkgo adiantoides.

Tilbake til hovedside

Publisert 23. jan. 2019 13:07 - Sist endret 26. nov. 2020 07:58