Gnetofytter

Gnetofytter - Gnetophyta. En rekke i de nakenfrøete (Gymnospermae) som viser likhetstrekk med de dekkfrøete angiospermene ved å ha vedrør i xylemet og mangle arkegonier i frøanlegget. Omfatter slektene Ephedra, Welwitschia og Gnetum, alle med spesiell bygning utbredelsesmønster og voksested. Med sin spesielle reproduksjonssyklus og anatomi ansees de for å være et evolusjonært bindeledd mellom angiospermer og gymnospermer.

Slekten Ephedra i efedrafamilien (Ephedraceae) inneholder alkaloidet efedrin, brukt som legemiddel og dopingmiddel, har få støtteblad i hannlige og hunnlige strobuli, mikrosporofyll med to pollensekker (mikrosporangier). I bladhjørne frøemne hvor støttebladet blir en rødfarget saftfylt struktur, som bidrar til frøspredning via dyr.

Divisjon Gnetophyta - Gnetofytter (Gnetopsida, Gnetales)

3 slekter med 70 arter. Ephedra; Gnetum; Welwitschia. Vedrørselementer som danner vedrør.Vedrørene har poreformete perforasjonsplanter, som er forskjellig fra de skalariforme perforasjonsplantene man finner i de basale angiospermene. Vedrørene har gnetofyttene har utviklet seg uavhengig av vedrørene hos angiospermene.  Frø nakent eksponert. Blomsterlignende mega- og mikrosporangier i kongler. Sperm uten flagell. Dobbel befruktning, men uavhengig utvikling hos angiospermer og gnetofytter. Sifonogami. Dioike. Mangler harpikskanaler.

Orden Ephedrales

 I Ephedra befrukter en sperm egget, og en sperm befrukter den hunnlige gametofyttkjernen (dobbel befruktning) som gir et ekstra embryo. Embryo er ikke lukket inn i en frukt og får ikke næring fra en endosperm som hos blomsterplantene.

Ephedraceae

(eng. Mormon tea/Joint fir family)

Ca. 65 arter. Kostgreinete busker med fotosyntetiserende stripete stengler med reduserte skjellignende blad, 2-3 skjellformete blad per nodium. Hann- eller hunnkongler i bladaksiler. Særbu.  Ørkenplante som vokser i tørre områder. Nakent frøanlegg.  Ephedra - arter (efedrin (alkaloid), herba ephedrin. Efedrin virker sympatomimetisk, ligner på og gir effekter som adrenalin og frigir katecholaminer fra postganglioniske sympatiske nervefibre. Brukes i nesedråper og til inhalasjon da stoffet får slimhinner til å trekke seg sammen); Ephedra nevadensis (Mormonte i USA, popotillo i Mexico Inneholder visstnok ikke efedrin). Ephedra distachya med oransjefarget frukt.

Orden Welwitschiales

Welwitschiaceae

1 slekt med 1 art. Underjordisk med to store blågrønne båndformete, slappe lange blad med vekst fra basis. Vinget frø. Særbu.  Welwitschia mirabilis (et par lange blad, kan bli opptil 2000 år gammel. Vokser i ørkenstrøk i Namibia i SV-Afrika. Hannkongle med sterile frøemner og egne hunnkongler på apeks.

Orden Gnetales

Gnetaceae

Ca. 28 arter. Tropiske klatreplanter, lianer, med motsatte (dekussate) enkle blad,  sjelden trær og busker. Ligner angiospermer, men mangler ekte blomster.  Gnetum har insektspollinering og frøene spres av fugler. Gnetum leyboldii har frø dekket av et saftig integument kalt pseudofrukt. Gnetum gnemon (saftig kjøttfult integument, frukttre).Vinkiella.

Noe av teksten hentet fra Botanikk

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 23. jan. 2019 13:12