Grenselag

Grenselag - Et lag med luftstille rom nær overflaten til blader og andre deler av overjordiske plantedeler. I vann er det grenselag mellom overflaten på organismen og de omkringliggende vannmasser. Grenselaget påvirker varmeoverføring og transport av næring.

Tykkelsen av grenselaget omkring planter i luft påvirker transpirasjon via vannpotensialgradienten mellom plante og den omkringliggende atmosfære, samt varmeoverføring til omgivelsene. Grenselaget på blader er påvirket av størrelsen av bladene, innbuktninger og ruhet bl.a. forårsaket av trikomer. Tykkelsen av grenselaget øker med avstanden fra bladkanten. Kritisk dimensjon er diameteren til den største sirkelen som trekkes og holder seg inne på bladoverflaten.Nedsenkete spalteåpninger på bladene i forhold til overflaten, sammenrullete blad og behåring øker tykkelsen av grenselaget. Påtvunget konveksjon (varmestrømning) i form av vind minsker tykkelsen av grenselaget. Blader av osp (Populus tremula) har en flat bladstilk som står i 90o vinkel i forhold til bladoverflaten, noe som gjør at en svært liten luftstrøm får bladene til å rasle og skjelve, og tykkelsen av grenselaget minsker.
 
Følgende formel gir et estimat av tykkelsen av grenselaget \(\delta\) mellom blad målt i millimeter, hvor l er gjennomsnittslengden av bladet i vindretningen målt i meter, v er vindhastigheten (meter per sekund) og k er en konstant vanligvis lik 0.4 med målenhet \(\frac {mm}{\sqrt s}\)
\(\delta = k\sqrt{\frac {l}{v}}\)
 
Litteratur:
Nobel PS: Physicochemial and environmental plant physiology. Academic Press 1991.
Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 27. mai 2019 08:46