Gyrase

Gyrase (l. gyrare - dreie i sirkel) - Enzym som gir mulighet for rotering av DNA langs lengdeaksen og derved hindrer det i å nøste seg.

Publisert 4. feb. 2011 10:21