Hagleskudd

Hagleskudd - Små hull i blad forårsaket av sykdom bl.a. som resultat av hypersensitivitetsreaksjoner og apoptose (programmert kontrollert celledød).

Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 30. mars 2012 07:40