Heksose

Heksose (gr. hex - seks) - Sukkermolekyl med 6 karbonatomer.

Publisert 4. feb. 2011 10:24