Heteromorf

Heteromorf (gr. heteros - forskjellig; morphe - form) - Brukt om generasjonsveksling hos alger eller landplanter hvor generasjonene vegetativt er forskjellige i form og utseende. Isomorfe har vegetativt like generasjoner.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 3. des. 2020 11:33