Heteromorf

Heteromorf (gr. heteros - forskjellig; morphe - form) - Brukt om generasjonsveksling hos alger hvor generasjonene vegetativt er forskjellige. Isomorfe har vegetativt like generasjoner.

Publisert 4. feb. 2011 10:24