Heterotrik

Heterotrik (gr. heteros - forskjellig; thrix - hår) - Grønnalgethallus som består av en filamentformet basal flattvoksende del på voksesubstratet og en opprett voksende og oppdelt filament.

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 4. feb. 2011 10:24