Histopatologi

Histopatologi (gr. histos - vev; pathos - lide) - Studiet av sykdom i celler og cellevev. Studiene gjøres i et mikroskop.

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 4. feb. 2011 10:24