Høstingsindeks

Høstingsindeks - Forholdet mellom for utnyttbart plantemateriale og total biomasse av planten. Er andelen høstbart materiale som prosent av total biomasse i en avling med korn, fettfrø eller belgvekster. Faktorer som påvirker høstingsindeksen er proteininnholdet i kornet eller frøet.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:24 - Sist endret 3. mai 2021 11:31