Høstingsindeks

Høstingsindeks - Forholdet mellom for utnyttbart plantemateriale og total biomasse av planten.

Publisert 4. feb. 2011 10:24