Høyblad

Høyblad - Blad som befinner seg like under blomsten. Kan være sterkt farget og fungerer da som et skiltapparat for å lokke til seg individer som kan foreta pollinering. En samling av høyblad under en blomst kan kalles svøp.

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 4. feb. 2011 10:25