Homeoboks

Homeoboks - Stykker av DNA som finnes i visse gener (homeotiske gener) og som regulerer uttrykk av andre gener som kontrollerer vekst og differensiering av en organisme. Homeoboksgener koder for en gruppe transkripsjonsfaktorer med et DNA-bindende domene (homeodomene).

Planter har ikke hox-gener, en type homeoboks-gener,  slik som dyrene. Plantene har derimot fjorten forskjellige homeoboksgener f.eks. KNOX og BEL i superklassen TALE, leucin-zippere av typen HD-ZIP (HD-homeodomene), PLINC i zinkfingerklassen, WOX-klassen, PHD-klassen med patogeneserelaterte homeoboksgener, LD-klassen med bl.a. blomstringslokus C (FLC)  ifm vernalisering, NDX-klassen med nodulin homeoboksgener som deltar i nitrogenfiksering, samt PINTOX- og SAWADEE-klassen.

Litteratur

Mukherjee K & Brocchieri L: Evolution of Plant Homeobox Genes. Encyclopedia of Life Sciences(ELS). John Wiley & Sons, Ltd: Chichester.
DOI: 10.1002/9780470015902.a0022865

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:25 - Sist endret 10. sep. 2021 11:43