Hydroksider

Uorganiske kjemiske stoffer som inneholder  hydroksidion, (OH-, i eldre termer kalthydroksylioner).

Alkalimetallene danner relativt lettløselige hydroksider slik som natriumhydroksid (NaOH) og kaliumhydroksid (KOH). Eksempler på tungtløselige hydroksider er jernhydroksid Fe(OH)3, magnesiumhydroksid (Mg(OH)2 , kalsiumhydroksid (Ca(OH)2) og zinkhydroksid (Zn(OH)2. Løseligheten beskrives av løselighetsproduktet.

Tilbake til hovedside

Publisert 1. nov. 2019 12:12 - Sist endret 1. nov. 2019 12:12