Hydroksypropionsyresyklus

Hydroksypropionsyresyklus - Syklus som brukes til å fiksere karbondioksid hos grønne ikke-svovelbakterier (f.eks. Chloroflexus) som vokser autotroft med hydrogensulfid eller hydrogen som elektrondonorer. Disse bakteriene bruker ikke Calvinsyklus eller reduktiv sitronsyresyklus som kunne ha vært et alternativ. Det skjer to karboksyleringsreaksjoner i syklusen hvor acetyl-CoA omdannes til hydroksypropionyl-CoA til metylmalonyl-CoA. Metylmalonyl-CoA gir acetyl-CoA som på nytt kan karboksyleres og glyoksylat som via aminosyrene glycin og serin kan omdannes til cellemateriale.

Publisert 4. feb. 2011 10:25