Hypokotyle

Hypokotyle (gr. hypo - under; kotyle - liten knopp) - Den del av stengelen som ligger under kimbladene (frøbladene) og over embryorota. Frøplantens (kimplantens) stengel. Kimstengel. Det er en flytende overgang mellom hypokotylens nederste del og rota.

. Når frø fra bønner spirer så strekker hypokotylen seg og løfter frøbladene (kimbladene) over jorden. Frøbladene gir næring til vekst av epikotylen og de nye bladene, og frøbladene skrumper deretter inn.

Når løk spirer strekker også hypokotylen seg og løfter frøbladet omgitt av frøskallet, og næringen suges ut og fraktes til veksten av det unge bladet nederst på hypokotylen. Når erter spirer strekker bare epikotylen seg, og frøbladene blir derved værende nede i jorden.

Hypokotylen kan omdannes til lagringsorgan (ammeorgan) f.eks. reddik og bete (Beta vulgaris).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 3. mai 2021 10:07