Idioblast

Idioblast (gr. idios - egen, eiendommelig; blastos - vekst, spire) - En celle som skiller seg ut fra de andre i nærheten i form, struktur eller innhold. Parenkymceller som f.eks. inneholder kiselkrystaller eller cystolitter.

Indresekretoriske celler som har et spesielt innhold i form av krystaller av oksalsyre eller kalsiumkarbonat, tanniner i garvestoff idioblaster, men de kan også inneholde slimstoffer, gummistoffer eller terpener.

Tverrsnitt årsskudd lind

Idioblaster med krystaller av kalsiumoksalat i ytterbarken av et årsskudd av lind (Tilia cordata). Lengst til venstre rosafarget sklerenkym, etterfulgt av celler med stivelseskorn, og deretter tre celler med kalsiumoksalatkrystaller.

Nerium oleander idioblast

Krystallidioblast i svampmesofyll med kloroplaster fra bladet til oleander (Nerium oleander). Øverst på bilde palisademesofyll med kloroplaster.

Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 13. feb. 2017 12:53