Igler

Igler (Hirudinea,  l. hirudo - igle; eng. leeches).Flest igler lever i ferskvann, noen i saltvann og noen få terrestrisk i varmt og fuktig miljø. Igler er karnivore predaterende rovdyr, snyltere eller parasitter, spesialisert til å suge blod fra invertebrater (insektlarver, mark, snegler), amfibier, fisk, fugl eller pattedyr.

De har dorsiventral flattrykt kropp med pigmenter (svart, brun, røde, grønn), og uten vedheng, og mangler tentakler, cirrer, børster og parapodier. Svømmer med bølgebevegelser, eller fester seg med en sugeskål i den ene enden og drar seg framover.  Mangler ofte også børster og gjeller, men noen fiskeigler kan ha gjeller. Gonader i noen få segmenter. Clitellum dannes i forplantingstiden. Igler har sugekopp på bakenden og sugeskål rundt munn med sugemuskler. Noen blodsugende former har bladformete kjever som lager hull i huden byttet, mens andre skiller ut enzymer som løser opp huden slik at de får tak i blodet. Ferskvannsigler tar opp oksygen over hele overflaten og kan leve både på land og i vann. Vanligvis 34 kroppledd (segmenter), ofte inndelt i flere sekundære ringer. Lite coelom og ikke delt i segmenter. Redusert kroppshule (coelom) omdannet til et kanalsystem. Muskuløst svelg eller proboskis kan trenge inn i bløtt vev. Mer avanserte har kitintenner som gnager gjennom hud. Spyttkjertlene har antikoagulerende hirudin, og det skilles også ut aenstetisk stoff som hindrer byttet i å oppdage hull i huden. Igler har midttarm med blindsekker som kan lagre blod, og fordøyende endetarm og anus. Ekskresjonsorganer i form av opptil 17 nefridier med solenocyter. Fargeløst blod finnes i lukket blodkarsystem. Noen mangler blodkar og har bare coelomsinuser som blodvaskulært system. Nervering finnes rundt svelget med 6 par ganglier, koblet til dobbel nervestren med 21 par ganglier som ender bakerst i 7 par fusjonerte ganglier. Fotoreseptorer i epidermis sammen med sanseorganer kalt sensilla.  Igler er hermafroditter, men har aldri ukjønnet formering. Sperm fra penis eller spermatofor. Clitellum skiller ut en slimkokong som mottar egg og sperm. Eggene legges i eggkapsler som kan begraves eller festes til objekter i vann, eller begraves i fuktig jord. Direkte utvikling uten metamorfose.

   Legeigle (Hirudo medicinalis) brukes ved mikrokirurgi på fingre og tær for å stimulere blodsirkulasjon for å hindre at vener tettes og derved hindrer tilstrømning av nytt blod. Legeigler ble tidligere brukt til årelating, fordi man trodde feber og andre kroppsskavanker skyldtes overskudd av blod.

Litteratur:

Møbjerg, T. & Yde, T.: Lægeiglen og andre danske igler. Natur og Museum nr. 2 (2001) 2-35

Familien Børsteigler (Acantheobdellidae)

Første segmenter med børster. Acanthobdella peledina.

Orden Snabeligler (Rhynchobdellae)

Svelg med spiss tapp. Velutviklete sugeskåler. Opptil 8 øyne. Mangler parringsorganer, men har spermatophorer. Velutviklet blodkarsystem med fargeløst blod. Redusert kroppshule.

Familien Fiskeigler (Piscicolidae)

Suger blod fra fisk. Rokkeigle (Pontobdella muricata). Slekter: Piscicola; Branchellion; Ozobranchus.

Familien Bruskigler/snabeligler (Glossiphoniidae)

Harde, brede, flate og bruskaktige. Svelget formet som en snabel. Kan suge ut av snegler. Andeigle (Theromyzon  tessulatum) fester seg i svelget hos fugler.  Slekter: Helobdella; Haementeria; Hemiclepsis; Batracobdella; Boreobdella.

Familien Glossiphoniidae

Glossiphonia; Placobdella; Theroemyzon.

Familien Kjeveigler (Cnathobdellae, Hirudinidae)

Tre kitinkjever inkrustert med kalk. 10 øyne. Spyttkjertler med antikoagulerende stoff. Forreste sugeskål med to lapper. Kroppshulen redusert til kanalsystem med rødt blod. Legeigle/blodigle (Hirudo medicinalis) er svartgrønn med rødgule striper og relativt sjelden. Brukt til årelating. Hesteigle (Haemopis sanguisuga) rovdyr med svake kjever, og som lever i ferskvann.

Familien Svelgigler (Pharyngobdellae/ Erpodellidae)

Lever av smådyr i ferskvann. Mangler kjever. Tre lengdefolder i svelget. Spermatoforer. Hundeigle (Erpobdella octoculata) er grønnbrun og lysprikket og finnes i rennende ferskvann.

Familien Americobdellidae

Familien Erpobdellidae

Familien Haemadipsidae

Familien Semiscolecidae

Familien Trematobdellidae

Familien Xerobdellidae

Teksten er hentet fra Zoologi - om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 16. jan. 2019 13:43 - Sist endret 16. jan. 2019 13:43