Integron

Integron - Et stykke DNA med repeterte sekvenser som brukes av en bakterie til å ta opp fremmede gener, spesielt antibiotikaresistensgener, fra andre bakterier. Et integrase-gen lager et integraseprotein som setter det fremmede genet inn i bakteriens genom.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:26 - Sist endret 11. mars 2020 11:40