Involuker

Involuker (l. involucrum - dekke) - Involukrum. Pseudoperiant. Beskyttende vev og blad. Blad eller utvekster som beskytter kjønnsorganene i planten  eller mosen.

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 12. nov. 2017 12:14