Iridoider

Iridoider - Bisykliske monoterpener med en syklopentan-ring og ofte som glykosider f.eks. loganin, gentiopicrosid.

Publisert 4. feb. 2011 10:27