Iskjernedannere

Iskjernedannere - Når en plante utsettes for stadig lavere temperatur vil vannet i planten bli underkjølt for deretter å fryse ved en gitt temperatur avhengig av iskjernepunktet i vevet. Frostskader skyldes iskrystaller inne i levende celler eller uttørking av cellene når vann fryser til is. Frostherdige planter enten unngår eller tåler å få dannet iskrystaller. Det er viktig at iskrystallene blir dannet i cellevegger og intercellularrom og ikke inne i cellene. Derfor kan det være iskjernedannende proteiner i celleveggene. Har det først blitt dannet is mellom cellene vil vann vandre ut av cellene og ut til isen i intercellularrommene siden vannpotensialet over is er lavere enn vannpotensialet over vann ved samme temperatur. Dyp underkjøling ned til -47 oC er en måte å unngå iskrystalldannelse, noe som skjer i margstråleparenkym i treaktige vekster, blomsterknopper og frø. Når først iskrystalldannelsen har startet kan den være svært rask og det er sannsynligvis en iskjernebarriere som forsøker å beskytte blomsterknopper og bladknopper mot skadelig isdannelse. Fenoler kan delta i akklimatisering og frosttoleranse bl.a. ved syntese av lignin og suberin. Dette kan være en mulig iskjernebarriere.

Iskjernedannende bakterier som lever på og i blader er sannsynligvis en viktig faktor ved frostskader i planter. Pseudomonas syringae og Erwinia herbicola er eksempler på bakterier som gir iskjernedannelse og skade på planter, som ellers bare ville ha blitt underkjølt. Bakteriens strategi kan være å skade planten slik at bakteriene får tilgang til ødelagt plantevev. Iskjernedannende bakterier har et eller flere iskjernedannende gener.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 8. mai 2019 10:34