Joule

Joule - Energienhet for arbeid eller varme oppkalt etter den engelske fysikeren James Prescott Joule (1818-1889).

1 joule (J) = (kilo (kg)·kvadratmeter (m2))/sekund2 (s2) = kg·m2·s-2 = 1 newton (N) · meter (m) = 1 watt (W)· sekund (s) = 0.2388 kalorier (cal) = 1 coulomb (C) · volt (V) = 1 kubikkmeter (m3) ·pascal (Pa).

1 kilojoule (kJ) = 1000 joule (J).

En kilowatttime (kW·h) = 3.6·106 J = 3.6 megajoule (MJ)

1 kalori (cal) (liten kalori) = 4.184 J, brukt som energiomregning fra kalorier til joule i matvarer, men innen ernæring er 1 matkalori = stor kalori = 1 kilokalori (tusen kalorier) (kcal, Cal) = 4184 J

1 elektronvolt (eV)= 1.6·10-19 J

En joule vil si en kraft på en newton som virker på et objekt i kraftretningen en meter, en newtonmeter, også et mål på dreiemoment e.g. bilmotorer. Arbeidet for å lage en kraft på en watt i et sekund, wattsekund.  Arbeidet som kreves for å flytte en coulomb elektriske ladninger i et elektrisk felt med potensialforskjell en volt. Kinetisk energi til 2 kg masse med fart en meter per sekund (1m/s= 1ms-1)).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:27 - Sist endret 20. juni 2019 13:14