Kalsiumkarbid metode

Kalsiumkarbid metode (CM-metode) er en rask feltmetode for å bestemme vanninnholdet i jord.

En kjent mengde siktet jord has i en trykkbeholder med manometer sammen med en glassampulle med kalsiumkarbid og en stålkule som knuser glassampullen ved risting. Kalsiumkarbid (CaC2) reagerer med vann og danner gassen acetylen (C2H2) og kalsiumhydroksid (Ca(OH)2).

CaC2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2

Mengden acetylen som blir dannet i reaksjonen kan avleses som trykkstigning på et manometer. Med bruk av en standardkurve kan vanninnholdet beregnes.

Kalsiumkarbidmetode

Flasken fylles med en kjent mengde siktet jord, tilsettes en stålkule og en glassampulle med kalsiumkarbid. Rister til glassampullen brister og reaksjonen starter. Avleser trykket av gassen acetylen på manometeret.

Publisert 28. apr. 2015 07:16 - Sist endret 27. mai 2015 14:06