Kar

Kar - Gammel betegnelse på vedrørselementer som danner vedrør (ledningsrør for vann og oppløste næringssalter). Kar finnes i karstrenger. Karstrengene har en veddel innover mot sentrum av planten og en bastdel utover. Mellom disse er det et sevjelag.

Publisert 4. feb. 2011 10:28