Karboksidotrofe bakterier

Karboksidotrofe bakterier - Bakterier som bruker karbonmonoksid som energikilde ved å oksidere det til karbondioksid. Enzymet karbonmonoksid dehydrogenase katalyserer oksidasjonen. Bakteriene kan også vokse kjemoorganotroft. Karboksidotrofe bakterier spiller en viktig rolle for å fjerne karbonmonoksid som er giftig for mennesker.

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 4. feb. 2011 10:28