Karboksidotrofe bakterier

Karboksidotrofe bakterier  eller karboksydotrofe bakterier kan  bruker karbonmonoksid (CO) som energikilde eller karbonkilde ved å oksidere det til karbondioksid. Enzymet karbonmonoksid dehydrogenase katalyserer oksidasjonen. Bakteriene kan også vokse kjemoorganotroft. Karboksidotrofe bakterier inngår i global karbonsyklus og kan omsette karbonmonoksid (CO) som er giftig for mennesker og dyr.

Både metanogene bakterier og acetogene bakterier kan bruke CO.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 25. mars 2021 14:14