Karboksysomer

Karboksysomer - Krystallinsk polyhedrisk form av det CO2 fikserende enzymet ribulosebisfosfatkarboksylase (rubisko), omgitt av en proteinmembran og inneholder enzymet karbon anhydrase. Finnes i celler hos obligat kjemolitotrofe fotosyntetiserende bakterier. Siden karboksysomene er krystallinske bidrar de ikke til økt osmolaritet i cellen.

Karboksysomene i bakterier har til oppgave å øke konsentrasjonen av CO2 i nærheten av rubisko. Proteinkappen rundt karboksysomene minner om proteinkappen rundt virus. Enzymet karbon anhydrase i karboksysomene, som katalyserer overgangen mellom CO2 og hydrogenkarbonat (bikarbonat HCO3-), sørger for CO2 til rubisko. Proteintransportører deltar i transporten av uorganisk karbon inn i cellene. Hydrogenkarbonat er den formen det er mest av i cellen ved høy pH, og denne formen diffunderer heller ikke lett ut av cellene.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 28. feb. 2020 12:49