Karbondioksidreduserende bakterier

Karbondioksidreduserende bakterier - Anaerobe bakterier som bruker karbondioksid som elektronakseptor. Omfatter metanogene bakterier som kan bruke hydrogen som elektronkilde. En annen gruppe karbondioksidreduserende bakterier er homoacetogene som lager acetat (eddiksyre) istedet for metan:

Reduksjon av karbondioksid

Publisert 4. feb. 2011 10:28