Karbondioksid kompensasjonspunkt

Karbondioksid kompensasjonspunkt - Når et blad lukkes inne i et kammer med en begrenset mengde karbondioksid og settes i lys vil fotosyntesen redusere CO2-mengden i kammeret til karbondioksidkompensasjonspunktet. Ved dette punktet er fotosyntesen og respirasjon og andre prosesser i balanse. Hos C4-planter er dette punktet ved ca. 0-5 ppm CO2 (5 mmol CO2 mol-1) og for C3 -planter ved ca. 50 ppm CO2 (50 mmol CO2 mol-1). Forskjellen skyldes at C4-plantene tilsynelatende ikke har fotorespirasjon.

Publisert 4. feb. 2011 10:28