Karyotype

Karyotype (gr. karyon - kjerne; typos - mønster) - Antall, form og typer av kromosomene i en celle.

Publisert 4. feb. 2011 10:28