Katafyll

Katafyll (gr. kata - nedover; phyllon - blad) - Blad som sitter nederst på planten f.eks. skjellformede blad på en jordstengel. Brukes også som navn på knoppskjell som beskytter vinterknoppene hos busker og trær. I motsetning til hypsofyll (gr. hypsos - høyde) som er bladene høyest på planten, ofte blomsterbladene.

Publisert 4. feb. 2011 10:28