Kaulescent

Kaulescent (l. caulis - stengel) - Plante med blad tydelig atskilt av internodier. I motsetning til en bladrosett.

Publisert 4. feb. 2011 10:28