Kinase

Kinase - Et enzym som overfører fosfatgruppen fra ATP til et annet molekyl. Protein kinaser overfører fosfatgruppen til spesielle proteiner som er med å regulerer cellemetabolismen.

Publisert 4. feb. 2011 10:28 - Sist endret 4. feb. 2011 10:28