Kisel

Kisel (l. silicium, silex - kiselstein) - Kisel = silisium er ikke et nødvendig grunnstoff for planter, men finnes i større mengder hos sneller, gras, bregner og kiselalger. Hos enfrøbladete planter finnes kisel i epidermis i stive grasblad eller som opalfytolitter (kisellegemer). Hos tofrøbladete kan kisel finnes i vakuoler og intercellularrom.

Det er en korrelasjon med opptak av silisium (Si) og tungmetalltoleranse hos planter. Kisel finnes i jord som silikater, SiO2 i glimmer, leirmineraler og kloritt.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 8. apr. 2021 09:15