Kjeldahl metode

Kjeldahl metode - Metode for å bestemme nitrogeninnholdet i en prøve. Starter med å oppløse prøven i konsentrert svovelsyre i nærvær av en katalysator. Nitrogenet i proteinet omdannes til ammoniakk og destilleres over til en standardsyre som deretter titreres.

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 4. feb. 2011 10:29