Kjemoautotrof

Kjemoautotrof - En autotrof bakterie som bruker kjemisk energi fra oksidasjon av uorganiske substrater f.eks. oksidasjon av hydrogensulfid til svovel. En kjemotrof organisme får energi fra kjemiske oksidasjonsreaksjoner av uorganiske eller organiske stoffer uavhengig av lys.

Publisert 4. feb. 2011 10:29