Kjemonasti

Kjemonasti - Kjemiske stoffer som resulterer i ikke retningsbestemte vekstbevegelser i planteorganer.

Publisert 4. feb. 2011 10:29