Kjemostat

Kjemostat - Utstyr for kontinuerlig kultur av organismer (alger, bakterier, gjær). Veksten er styrt av begrenset tilførsel av næringsstoffer og fortynningshastighet. Ved likevekt er vekstraten lik gjennomstrømningen av næringsmedium. I en turbidostat er ikke veksten næringsbegrenset, men maksimal veksthastighet opprettholdes ved å måle en konstant biomasse ved å se på absorbanse av lys. Når en satt grenseverdi for biomasse overstiges tilføres mer næring og overskuddet tappes av. I en synkronkultur deler cellepopulasjonen seg omtrent samtidig. Kan styres ved daglengde, lys eller temperatur.

Publisert 4. feb. 2011 10:29