Kjernereaksjon

Kjernereaksjon - Et grunnstoff som omdannes til et annet grunnstoff.

Publisert 4. feb. 2011 10:29