Kjøleskader

Kjøleskader (eng. chilling) oppstår hos planter, trær og frukt (for eksempel bananer, agurker),  med tropisk og subtropisk utbredelse når temperaturen blir lavere enn 10-12oC, i motsetning til frostskader som skjer når temperaturen er 0oC og lavere.

Kjøleskader gir faseoverganger og skade i cellemembranene.

Publisert 9. apr. 2018 11:53 - Sist endret 9. apr. 2018 11:53