Klase

Klase - Stilkete blomster i en blomsterstand på en ugreinet akse. Monopodial blomsterstand. Har en hovedakse med stilkede blomster, med de yngste i spissen. En sammensatt klase består av flere enkeltklaser. En topp forgreiner seg som en klase, men hvor de nederste blomsterstilkene er de lengste.

Publisert 4. feb. 2011 10:29