Klebrige ender

Klebrige ender - En kort entrådet nukleotidsekvens på et stykke med dobbelttråd laget via en restriksjonsendonuklease. Klebrige ender gjør at DNA-tråder kan skjøtes med enzymet DNA-ligase.

Publisert 4. feb. 2011 10:29 - Sist endret 4. feb. 2011 10:29