Klenow fragment

Klenow fragment - Et stykke av DNA polymerase I (Kornbergenzymet) som inneholder DNA polymeraseaktivitet og 3´ til 5´exonuklease aktivitet, men mangler 5´ til 3´ exonuklease aktiviteten til det intakte enzymet.

Publisert 4. feb. 2011 10:29