Klimaksfase

Klimaksfase (gr. klimax - trappetrinn) - Det endelige suksesjonsstadiet bestemt ut fra klima og vekstbetingelser

Publisert 4. feb. 2011 10:29