Klimaksvegetasjon

Klimaksvegetasjon - Vegetasjonstype som man ender opp med under kulminasjonen av en økologisk suksesjon.

Publisert 4. feb. 2011 10:29