Klin

Klin (gr. klino - bøye) - Kontinuerlig endring i form i en populasjon av arter korrelert med geografisk eller økologisk fordeling. En trend i romlig variasjon for en populasjon eller serie med populasjoner. Økoklin er en serie biotyper som er arvlig tilpasset et kontinuerlig varierende miljø og danner glidende overganger mellom ulike ekstremtyper.

Publisert 4. feb. 2011 10:29