Klorenkym

Klorenkym - Parenkymceller som inneholder kloroplaster og kan utføre fotosyntese.

Publisert 4. feb. 2011 10:29